ARPALIT NEO pena 150ml

ARPALIT NEO pena 150ml

Prípravok určený k hubeniu kliešťat, bĺch, vší a všeniek.

  • Cena: 4,99 €

Výrobca: ARPALIT

Pre všetky typy zvierat, najmä pre domácich miláčikov, pre jemnú aplikáciu v tvárovej časti, pre jedince s veľmi citlivou pokožkou alebo pre jemnú aplikáciu u plazov. Arpalit NEO Pena je ektoparazitický prípravok s ovicidným a larvicidným účinkom.

Nepoužívať u chorých zvierat a mačiek.

Liečivé látky:
Permethrinum 25:75 (cis:trans): 4,8 mg
Fenoxycarbum 1,2 mg

Charakteristika prípravku:
Mliečne biela tekutina s ľahkou parfumáciou vo forme peny s hnacím plynom.Arpalit Neo 4,8/1,2 mg/g kožná pena je ektoparazitický prípraveok s ovicidným a larvicidným účinkom.

Cieľový druh zvierat:
Nepotravinové druhy zvierat: psi, vtáky, plazy a iné drobné zvieratá.

Indikácie:
Liečba a prevencia ektoparazitóz u nepotravinových zvierat, najmä psov, vtákov, plazov a iných drobných zvierat. Pôsobí proti blchám (Ctenocephalides spp., kliešťom (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), všiam (Haematopinus spp.), všenkám (Mallophaga spp.), roztočom (Acari spp.) a ich vývojovým štádiám.

Forma peny je vhodná najmä pre zvieratá horšie znášajúce prípravok vo forme spreju a pre ošetrenie tvárovej časti.

Kontraindikácie:
- Nepoužívať u chorých zvierat.
- Nepoužívať u mačiek. Zamedzte možnému styku mačiek so psami po ošetrení.
- Nepoužívať pri známej precitlivelosti na niektorú z obsiahnutých látok.
- Nepoužívať u mláďat do 2 mesiacov veku a v období laktácie.

Nežiadúce účinky:
Iba ojedinele môže u precitlivelých zvieratách dôjsť k prejavom intoxikácie (zhoršenie kvality až strata srsti, zvracanie, záchvaty, triaška, krče, spomalené dýchanie). V prípade výskytu nežiadúcich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií vyhľadajte veterinárneho lekára.

Spôsob podávania:
- Pred upotrebením pretrepať. Nádobku je nutné pri aplikácii držať dnom hore.

Veľkosť dávky sa odvíja od veľkosti ošetrovaného zvieraťa. Na ruku ošetrujúceho v rukavici alebo priamo na povrch tela zvieraťa sa aplikuje pena veľkosti tenisovej loptičky. Rovnomerne sa rozetrie po povrchu tela zviraťa, prečeše sa hrebeňom, kefou alebo rukou v rukavici, aby sa prípravok dostal až na kožu. Ošetrenie sa vykonáva len do ľahkého zvlhčenia kože alebo srsti prípravkom po celom povrchu tela zvieraťa. Pri ošetrení tvárovej časti sa postupuje opatrne, aby nedošlo k zasiahnutiu otvorov.

- Po ošetrení je nutné zviera po dobu 48 hodín nekúpať.
- Ošetrenie je možné po 1 týždni opakovať.
- Pri ošetrení vtákov a drobných živočíchov dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pri ošetrení plazov prípravok aplikovať dlhšiu dobu pred kŕmením.
- Po aplikácii prípravku zabráňte olizovaniu ošetrenej srsti.
- V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.
- Zároveň s ošetrením zvieraťa je vhodné ošetriť desinsekčným prípravkom aj jeho príbytok.

Zvláštne upozornenia:
- Pri práci používajte ochranné rukavice.
- Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na horúce predmety. Ani vyprázdnenú nádobku neprerážajte a nevhadzujte do ohňa.
- Po práci si starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.
- V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď veľkým množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Pokiaľ sa dostavia príznaky podráždenia (vyrážky), alergická reakcia či systémové účinky, vyhľadajte lékárskú pomoc.

- Ľudia so známou precitlivelosťou na permethrin by se mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liečivým prípravkom.
- Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami.
- Neaplikovať do akvária a rybníkov – pre vodní organizmy a včely je prípravek toxický.
- Zvláštnu pozornosť je nutné venovať aj nakladaniu s nepoužitým veterinárnym léčivým prípravkom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohoto prípravku.

- Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín.
- Nepoužívať u mačiek.
- Prípravok je extrémne jedovatý pro mačky.
- Prípravok môže byť pre mačky nebezpečný aj po kontaktu s ošetreným psom.
- Prípravok môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať.

Zvláštne podmienky pre uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nový komentár

* (Povinné)

Anketa

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

 

Prihlásenie